home / nieuws / actueel

Actueel


Feestelijke opening ronde stal Gaospad 18 maartNu de bouw van de ROUNDHOUSE rond is, worden belangstellenden uitgenodigd voor een rondje....!
Iedereen is welkom op zaterdag 18 maart 2017, vanaf 14.00u. De koffie en thee staan dan klaar. Michiel Rietveld en Ellen Krul openen deze bijzondere stal officieel om 14.26u.
Vanaf 16.00u is er vrije uitloop......  bijvoorbeeld voor een rondje over het bijzondere Gaospad.

Lees meer over deze bijzondere stal.
 
Lees meer..Lees meer 06-03-2017 - 08:35

RondjeTollebeek

Langs water, akkers en door bos bij het vernieuwde Rondje Tollebeek
 
Rondje Tollebeek is een afwisselende wandelroute rondom Tollebeek, het laagste en jongste dorp van de Noordoostpolder. Dit voorjaar is Rondje Tollebeek geüpdatet in samenwerking met Landschapsbeheer Flevoland en is het onderdeel geworden van het netwerk van “Op de kuierlatten”, zoals ook Het Jaagpad bij Tollebeek. De wandeling voert door verschillende landschappen en biedt allerlei interessante informatie over dit deel van de NOP, zoals de geschiedenis, de landbouw, flora en fauna en het onderbemalingsgebied met de Urkervaart en de tochten.
 
 
Lees documentLees pdf 21-09-2016 - 10:25

Wandelen langs het water

Het merendeel van de Kuierlatpaden loopt deels langs en sommigen zelfs over water. Vaak is er wandelend over de paden meer oog voor de akkers dan voor de tocht of sloot waarlangs het pad loopt. Terwijl er juist veel interessants te vertellen valt over het systeem van vaarten, tochten en sloten in Flevoland. Dus ook over de watergang waarlangs de wandelaar op dat moment loopt. Ook de planten en dieren langs en in het water zijn uitermate boeiend. Daarom gaan wij in nauwe samenwerking met Waterschap Zuiderzeeland de wandelaars meer en beter informeren over de watergang waarlangs het pad voert. Zowel door op de website meer aandacht te besteden aan de component water, als door het plaatsen van informatieborden bij een zestal paden. De belevingswaarde van het water in Flevoland zal hierdoor bij de recreanten op de boerenlandpaden toenemen.
De folder over wandelen langs het water is hier te downloaden.
Ga naar urlLees url 09-03-2016 - 09:25

Hoeve Vredeveldpad geen Kuierlatpad meer

Het pad over de akkers van Hoeve Vredeveld is niet meer vrij toegankelijk. Daarom zijn de paaltjes en bordjes van op de Kuierlatten verwijderd. U bent nog wel van harte welkom op deze bijzondere zorgboerderij.
Kijk voor alle informatie op http://www.hoevevredeveld.nl/
Lees meer..Lees meer 09-03-2016 - 09:20