home / nieuws / actueel

Wandelen langs het water

  09-03-2016 - 09:25
Het merendeel van de Kuierlatpaden loopt deels langs en sommigen zelfs over water. Vaak is er wandelend over de paden meer oog voor de akkers dan voor de tocht of sloot waarlangs het pad loopt. Terwijl er juist veel interessants te vertellen valt over het systeem van vaarten, tochten en sloten in Flevoland. Dus ook over de watergang waarlangs de wandelaar op dat moment loopt. Ook de planten en dieren langs en in het water zijn uitermate boeiend. Daarom gaan wij in nauwe samenwerking met Waterschap Zuiderzeeland de wandelaars meer en beter informeren over de watergang waarlangs het pad voert. Zowel door op de website meer aandacht te besteden aan de component water, als door het plaatsen van informatieborden bij een zestal paden. De belevingswaarde van het water in Flevoland zal hierdoor bij de recreanten op de boerenlandpaden toenemen.
De folder over wandelen langs het water is hier te downloaden.

http://www.landschapsbeheer.net/webwinkel/algemeen/product/folder-wandelen-langs-het-water/64

TerugTerug naar overzicht