home / informatie / voorwaarden_deelname

Voorwaarden deelname Op de kuierlatten


Algemeen
Op de kuierlatten bestaat sinds 2004 uit twaalf wandelroutes over boerenland. Landschapsbeheer Flevoland heeft de initiatiefnemers begeleid en ondersteund bij de oprichting van de wandelpaden. Vanaf 2004 zijn alle wandelpaden onder de noemer 'Op de kuierlatten' als concept gepromoot via een website www.opdekuierlatten.nl, de wandelpocket 'Op de kuierlatten; unieke wandelpaden door het Flevolandse boerenland' en vele persberichten. De Kuierlattenpaden hebben hierdoor landelijke bekendheid opgebouwd bij fanatieke wandelaars en vooral regionale bekendheid in Flevoland.

Struinen door het boerenland. Niet over geplaveide paden, maar langs dijken, over akkers, door boomgaarden en bossen en langs cultuurhistorische bezienswaardigheden.
Onder de noemer 'Op de kuierlatten' zijn in Flevoland verrassende wandelroutes over boerenterreinen uitgezet. Soms over het land van melkveehouders, soms over de akkers van akkerbouwers, soms over een combinatie daarvan. Hoe verschillend de wandelingen ook zijn, ze garanderen alle een ongekende natuurbeleving en bewijzen dat landbouw, natuur en cultuur bijzonder goed samengaan. De routes zijn een aanrader voor wandelaars die graag buiten de gebaande paden treden. Bij sommige wandelpaden bevindt de startlocatie zich op het erf. Schroom dus niet om het erf op te lopen! Wie 'Op de Kuierlatten' gaat, proeft niet alleen de Flevolandse natuur, maar ook het boerenleven!

De deelnemende agrariërs verplichten zich in principe tot deelname voor minimaal vijf jaar.
Doelstelling
Alle Kuierlatten-wandelpaden sluiten zich aan bij stichting Op de kuierlatten. Deze stichting heeft de volgende doelstellingen:
1. het behartigen van de belangen van de aanbieders van wandelvoorzieningen over boerenland in Flevoland;
2. doen van promotie en marketing binnen en buiten Flevoland;
3. het nemen van de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de regeling 'Wandelen over boerenland' in Flevoland;
4. het nemen van de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitszorg voor de wandelpaden ten behoeve van de wandelaars.

Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door afgevaardigden van de wandelpaden (een per wandelpad). Het dagelijks bestuur wordt gekozen door het algemeen bestuur.

Jaarlijks presenteert het dagelijks bestuur een begroting en een werkplan alvorens het nieuwe jaar begint. Met behulp van deze begroting en werkplan voert het dagelijks bestuur de doelen en activiteiten uit, vaak met hulp van Landschapsbeheer Flevoland. Landschapsbeheer Flevoland heeft dus een ondersteunende en uitvoerende rol.

Voorwaarden Op de kuierlatten wandelpad
Boeren die in Flevoland een wandelpad willen ontwikkelen, zijn bij stichting Op de kuierlatten aan het goede adres. De stichting geeft advies en informatie om ervoor te zorgen dat de routes die worden toegelaten in het concept, voldoen aan de gestelde eisen en de gewenste kwaliteit. Hieronder staan de criteria waaraan een wandelpad moet voldoen om deel te kunnen nemen aan het Op de kuierlattenconcept en om gebruik te maken van de openstellingssubsidie.

Criteria wandelpad
1) De route vormt een lokaal ommetje. Een verbinding tussen twee bijzondere recreatieve bestemmingen is in principe mogelijk. De route moet bij voorkeur een uitloopfunctie hebben voor het dorp en/of de stad en bij voorkeur vanuit het dorp en/of stad bereikbaar zijn. Voor een dorp moet de start van de route in een straal van 2,5 kilometer rond de dorpsrand liggen. Voor steden gelden ruimere voorwaarden. Indien de route geen uitloopfunctie heeft, moet deze bijdragen aan de ontsluiting van een (potentieel) recreatief gebied of een bijdrage leveren aan de versterking van een recreatieve functie van de deelnemende bedrijven.
2) De route bestaat vooral uit onverharde paden met een grasachtige zode. De paden zijn minimaal 1 meter breed, het gehele jaar goed begaanbaar en worden minimaal twee keer per jaar gemaaid.
3) Het is een aantrekkelijk pad om te lopen, doordat het bij voorkeur een combinatie aanbiedt van akkers en akkerranden, water, natuur, bos(stroken), dijken, bermen, vertier op het erf zoals boerderijwinkel, koffieshop, struinen in kassen, kijkje nemen in de koeienstal, etc.
4) In principe voert maximaal 25% van de rondwandeling over voor wandelaars veilige verharde wegen of paden die ook gebruikt worden door andere weggebruikers (fietspaden en rustige plattelandswegen). Indien dit meer is dan 25% vindt er een extra toetsing plaats op basis van beleving en veiligheid.
5) Het pad moet binnen een jaar na goedkeuring van de subsidieaanvraag worden opengesteld.
6) Daar waar nodig zijn veilige wandelvoorzieningen aangelegd, zoals een bruggetje, overstap, zitbankje, informatiebordjes, etc. De initiatiefnemers van de paden in de Noordoostpolder verplichten zich tot het plaatsen van een reconstructie van een oude schaftkeet. De bewijzering van de route is voorzien van de Op de kuierlattenpalen en –bordjes, voorbeeld: klik hier.
7) De startlocatie van de routes is vanaf de openbare weg bereikbaar en herkenbaar aan een Op de kuierlatteninformatiebord, voorbeeld: klik hier. De startlocatie beschikt over parkeerruimte voor minimaal twee auto's. De start kan zich op het boerenerf bevinden, maar dat hoeft niet.
8) De aanbieder is verantwoordelijk voor het onderhoud van het pad: het begaanbaar houden van paden en het aanleggen en beheren van de routebewijzering.
9) De aanbieder verplicht zich tot deelname aan de website www.opdekuierlatten.nl en aan een eventuele nieuwe druk van de wandelpocket 'Op de kuierlatten, unieke wandelingen door het Flevolandse boerenland'.
10) Het aanbieden van bedrijfsactiviteiten, zoals een boerderijwinkel, bed & breakfast, pluktuin, excursies, etc. wordt door de commissie gezien als een aanwinst voor de route. De activiteiten worden gepromoot via de website www.opdekuierlatten.nl en zo mogelijk via persberichten.
11) De wandelaar moet welkom zijn. Een praatje met de boer, tenzij hij erg druk is, moet mogelijk zijn.
12) De naam van het pad eindigt op het woord 'pad'.
13) Het pad verplicht zich tot aansluiting bij stichting Op de kuierlatten.
14) Elke uiting van het pad is conform de huisstijl en promotieaanpak van Op de kuierlatten.

 Een wandelpadinitiatiefnemer meldt zijn aanvraag aan bij stichting Op de Kuierlatten.

Contactgegevens:
Stichting Op de kuierlatten
t.a.v. Landschapsbeheer Flevoland
Botter 14-03
8232 JP Lelystad
tel. 0320-294939 of flevoland@landschapsbeheer.net
Of vul het algemene contactformulier in op de website van Op de kuierlatten, klik hier.