home / informatie

Stichting Op de kuierlatten


Sinds 27 november 2007 is de stichting Op de kuierlatten een feit. Deze zelfstandige stichting heeft de volgende doelstellingen:
  • het aanbieden van wandelpaden over boerenland in de provincie Flevoland;
  • het beheren en promoten van de bedoelde wandelpaden;
  • de bewaking van de kwaliteit van de ter beschikking gestelde wandelpaden;
  • het behartigen van de belangen van de aangesloten aanbieders van wandelvoorzieningen over boerenland in Flevoland;

Het dagelijks bestuur van de stichting wordt gevormd door:
Sialto Eskes Onafhankelijk voorzitter
Piet de Lange Penningmeester

Het algemeen bestuur komt minimaal één keer per jaar bijeen om het werkplan en de door het dagelijks bestuur opgestelde begroting voor het komende wandelseizoen te bespreken. Het algemeen bestuur wordt gevormd door één afgevaardigde van elk wandelpad dat is aangesloten bij de stichting Op de kuierlatten.

Landschapsbeheer Flevoland ondersteunt het dagelijks bestuur van de stichting bij de dagelijkse werkzaamheden, subsidieaanvragen en promotionele activiteiten.