home / wandelpaden / wandelroutes

Rivierduinpad

Afstand 3km en 9km
Honden aangelijnd toegestaan Niet geschikt voor nordic-walking Contact Plattegrond
Contactpersoon
Familie de Kuiper
Visvijverweg 41
8219 PB Lelystad
Telefoon: 0321-321778

Introductie

Het Rivierduinpad loopt over groenstroken die de vroegere oevers van de IJsseldelta markeren. Dat hier blijkens de opgegraven resten van de Swifterbantcultuur vroeger de eerste boeren leefden, geeft een bijzonder cachet aan het pad. Lees meer..

Karakter

Het Rivierduinpad is ca. 3 km lang en kan worden verlengd met circa 6 km tot 9 km. Ook is er een kort ommetje van slechts 300 m. De route begint tegenover de boerderij van de familie De Kuiper aan de Visvijverweg 41 op het kronkelende bospaadje. Lees meer..

Deelnemers

Het Rivierduinpad loopt over het land van zes boerenfamilies. Schuin tegenover de boerderij van de familie Kuiper ligt, iets ten noorden van het bosje, de boerderij van de familie Siebenga. Lees meer..


Visvijverweg 41
8219PB Lelystad
De start is tegenover de boerderij bij het theehuisje. U kunt uw auto parkeren in de brede wegberm.


Grotere kaart weergeven

U loopt deze wandeling door de route van de 'groene voetjes' te volgen of via een interactieve route met veel extra informatie op uw telefoon of tablet. U kunt de route ook uitprinten voor onderweg.

Het Rivierduinpad loopt over groenstroken die de vroegere oevers van de IJsseldelta markeren. Dat hier blijkens de opgegraven resten van de Swifterbantcultuur vroeger de eerste boeren leefden, geeft een bijzonder cachet aan het pad. Ook qua natuur is het Rivierduinpad méér dan de moeite waard. U loopt langs een ecologische verbindingszone, rietkragen, bollenvelden, percelen met weidevogels, een paddenpoel en jawel: weilanden met maar liefst drie rassen koeien. Waar vindt u een dergelijk rijk buitenleven nog?!

Na uw wandeling kunt u in overleg bovendien de melkveeboerderij van de familie De Kuiper bezichtigen. Het Rivierduinpad biedt een prachtkans om het boerenleven in de 21ste eeuw te proeven!

Het Rivierduinpad is ca. 3 km lang en kan worden verlengd met circa 6 km tot 9 km. Ook is er een kort ommetje van slechts 300 m. De route begint tegenover de boerderij van de familie De Kuiper aan de Visvijverweg 41 op het kronkelende bospaadje: het leefdomein van onder meer gaaien, spechten, vossen, zangvogels en reeën die tegen zonsondergang de bosrand opzoeken. Het bosje is niet, zoals vroeger in de Noordoostpolder, aangelegd omdat de grond arm was. Wél vanwege de esthetische waarde in het landschap. Aan het eind van het bosje het zicht op het moderne windmolenpark op de IJsselmeerdijk. Majestueus!

Na het bosje treft u een groenstrook aan. Het is één van de groene banen die in het zogeheten Rivierduingebied tussen Lelystad en de Ketelbrug, direct na de drooglegging van de polder zijn aangelegd. Ze markeren de vroegere oeverwallen van de IJsseldelta. Door hier gras te planten in plaats van bomen, werden de restanten van prehistorische bewoning op de hoge oevers niet beschadigd. In wat vroeger de rivierbeddingen waren, staan tegenwoordig de bomen. U loopt dus eigenlijk in een omgekeerde wereld! In de vorm van het bosje zijn deze rivierduinen, oftewel slenken, met een geoefend oog nog te herkennen.

Oostelijk van het bosje, een sloot waarvan elk jaar slechts één walkant wordt gemaaid. Het maakt dit water tot een klein paradijsje voor rietvogels. Als u vervolgens de Visvijverweg oversteekt, volgt u de oude rivierweg. Midden in één van de groenstroken alhier werden de resten gevonden van de Swifterbantcultuur. Opgravingen uit 1970 maken duidelijk dat hier ca. ruim zesduizend jaar geleden de eerste jagers leefden die dieren gingen houden; de eerste boeren dus!Ook is enkele jaren geleden de eerste akker van Europa ontdekt!  Er wordt beweerd dat de visweren, de houten geraamtes waarin vissen werden gevangen, her en der nog in dit gebied in de grond zijn geconserveerd. Archeologen proberen dat momenteel te bewijzen.

Vervolgens kiest u de korte of langere route. De korte route loopt over het land in de richting van de boerderij van de familie De Kuiper. U passeert een replica van een meetstoel die voor en tijdens de ontginning werd gebruikt om het land in te meten. Hier lopen ca. acht maanden per jaar de koeien buiten. Zo ziet u ondermeer blaarkoppen, een oud Nederlands koeienras. Hun naam danken ze aan een ring om de ogen op hun witte kop: de blaar. Prachtig om tussen dit leven in het land te lopen!

De lange route loopt langs de Klokbekertocht, zo genoemd naar het prehistorisch aardewerk dat hier is gevonden. Verder ziet u windmolens, die elk jaarlijks voor wel duizenden gezinnen energie opwekken en van groot economisch belang zijn voor de boeren. Rechts een perceel dat onder meer voor weidevogels is ingericht, getuige de singel vooraan in het land. Verder een wel heel bijzonder plaatje: weilanden met drie rassen koeien: blaarkoppen, zwartbonte en rode koeien. Bijna uniek in Nederland en zeker in Flevoland!

Vervolgens volgt u de Noordertocht die is aangewezen als ecologische verbinding, richting het westen over het land van Heida.

 

Waterschap Zuiderzeeland beheert onder andere de tochten in Flevoland, een belangrijk onderdeel van het Flevolandse watersysteem. In totaal zijn er 1200 kilometer vaarten en tochten en maar liefst 5000 kilometer sloten. Bij veel tochten vervangt het waterschap de houten of betonnen oeverrand door een duurzame oever. Zo ook bij de Klokbekertocht en de Noordertocht waarlangs dit pad voert. De traditionele berm is verruimd tot een plasberm van twee meter breed, die zo'n 30 centimeter diep is. Door deze verbreding kan de tocht meer water bevatten en afvoeren als het hard regent en krijgt het agrarisch gebied minder snel ‘natte voeten'. De Noordertocht is aangewezen als ecologische verbinding. Het ondiepe water is het leefgebied van waterdiertjes, zoals libellelarven, waterkevers en jonge vis. Daarnaast biedt de glooiende oever meer ruimte aan planten en dieren. Bevers, otters, reeën, en kikkers  kunnen makkelijk het water in en uit, libellen scheren over het ondiepe water, vlinders en allerlei andere insecten zoeken nectar bij de bloeiende oeverplanten.
 

Veel minder bekend is dat sommige tochten ook water aanvoeren. Het aangevoerde water wordt onder andere gebruikt voor droogtebestrijding, doordat de agrariërs het water uit de tochten kunnen gebruiken om de akkers te besproeien, voor doorspoeling van de vaarten en voor peilhandhaving.

Na oversteek van de Visvijverweg komt u langs een weiland dat niet wordt bemest of beweid en pas laat wordt gemaaid voor paardenhooi. Hierdoor groeit er een keur aan planten en bloemen. Fraai! Via een kruidenrijke zone aan de bosrand bereikt u vervolgens een aangelegde paddenpoel, waarna u terug wordt geleid naar het startpunt. Daar kunt u na afspraak op bepaalde tijden desgewenst een kop koffie of thee nuttigen bij de familie De Kuiper en de boerderij bezichtigen. Het Rivierduinpad maakt wandelen een belevenis van agrarisch, cultuur en natuurformaat!

Het Rivierduinpad loopt over het land van zes boerenfamilies. Schuin tegenover de boerderij van de familie Kuiper ligt, iets ten noorden van het bosje, de boerderij van de familie Siebenga. Naast hun Nederlandse melkveebedrijf boeren zij ook in Tsjechië. Aan de andere kant van de sloot laat melkveehouder Lammert Sipkens zomers zijn koeien weiden. Hij onderscheidt zich van de andere boeren in dit gebied doordat hij de enige is die al zijn land alleen voor gras benut. De overige boeren verbouwen ook maïs of verhuren hun land aan een tulpenteler of akkerbouwer.

Verderop, rechts van de klokbekertocht, ligt het land van Ben en Armgard Barkema. Zij hebben een perceel ingericht voor weidevogels. Bij helder weer kunt u vooraan de kavel de door hen aangelegde singel voor de vogels zien. Zij houden naast een kleine kudde blaarkoppen, ook zwartbonte koeien. De volgende weilanden zijn van de familie Van Zanten die nu akkerbouwer is geworden maar nog wel paarden fokt en traint.

Al deze koeien en paarden in de wei levert een uniek plaatje op. 'Jammer genoeg wel', vindt Aart de Kuiper. 'Steeds meer boeren houden hun vee het hele jaar binnen, omdat de grasopbrengst per hectare hoger is; er ligt dan immers geen mest op het gras. Veel boeren hier in de omgeving brengen de koeien wel gewoon naar buiten. Zowel de koeien als de boeren genieten daarvan. Ik hoop de wandelaars ook. Het maakt het landschap levendig. Tegelijkertijd gaat er rust vanuit. Het grazen kun je horen, met name in de avonden, en het herkauwen kun je zien. Wij vinden het verder ook praktisch: je hoeft de mest niet weg te brengen, de koeien halen zelf het gras op en het is beter voor de klauwen en de overige gezondheid van de koe! Alleen vanwege de regelgeving uit Den Haag is het beter de koeien binnen te houden.'

Rechts van de Noordertocht ligt het bedrijf van de familie Bosma. In dit gebied wordt het jongvee gehouden. Het melkvee staat aan de Visvijverweg. Ongeveer een kilometer na de brug slaat u rechtsaf en wandelt u door het land van de familie Heida. Het is hier niet te zien, maar dit bedrijf maakt de fameuze Heida-yoghurttoetjes; zo'n tienduizend stuks per werkdag! Nadat u de Visvijverweg heeft overgestoken, wandelt u verder in het land van de familie Bosma. De paddenpoel iets verderop, is het resultaat van een goede buurverhouding: de families Barkema en De Kuiper hebben er bijna letterlijk de handen voor ineen geslagen!

De boeren in het gebied delen hun kennis en ervaringen graag met elkaar, maar ook met de wandelaar. Het is één van de redenen waarom zij de route hebben uitgezet. 'In de pers komt de boer nogal eens negatief over. Terwijl we zelf vinden dat we het goed doen, zowel voor onszelf als de natuur. Twintig jaar geleden hadden we niet kunnen bedenken wat we nu allemaal doen,' aldus De Kuiper.

De families Siebenga en Bosma hebben zelfs het initiatief genomen voor een milieucoöperatie. Hendrik Bosma: 'Met deze coöperatie proberen we van bedreigingen kansen te maken. Dankzij die coöperatie zitten we nu met gemeenten, provincie, Natuur en Milieu Flevoland en landschapsorganisaties om de tafel, zodat we gezamenlijk oplossingen kunnen zoeken voor mogelijke problemen. Toen er dit jaar 44 kievitseieren op drie hectare akkerland lagen van één van ons, is hij gestopt met ploegen. Hij heeft daar een vergoeding voor gekregen. Dat hebben we kunnen bereiken dankzij die coöperatie. We beschermen nesten van weidevogels. We doen aan slootkantbeheer, zodat de karekiet in het riet alle kans krijgt. Als er vroeger maar drie stengels riet in de sloot stonden, kwam de schouw ons al op de vingers tikken. Nu laten we het riet twee jaar groeien voor we het maaien. Waarvoor we ons vijftien jaar terug schaamden, laten we nu aan de mensen zien!

 

1 2 3 >>


Rivierduinpad heeft make-over gekregen 11-04-2018 - 17:25

De route van het Rivierduinpad is enigszins aangepast.
De meest recente route en informatie vindt u hier.
Lees meer..Lees meer

Kabouterwandeling 21-09-2016 - 10:45

Zaterdag 15 oktober Kabouterwandeling op het het Rivierduinpad. 

Start om om 13.00 uur en 14.30 uur vanaf de Kalverschuur, Visvijverweg 32 te Swifterbant.

Vandaar gaan we  met een huifkar naar het begin van de wandeling (Visvijverweg 41). Een verhalenverteller zal er een mooie wandeling van maken.
Doelgroep is de onderbouw van de basisschool.

Bij de Kalverschuur zijn er die middag ook andere activiteiten voor jonge kinderen met onder andere pompoenen.                      Zie www.pompoenenfeest.nl .

Lees meer..Lees meer

Naar nieuwspagina - 2 bericht(en)

TerugTerug naar overzicht