home / wandelpaden / wandelroutes

Ketelzwerfpad

Afstand 6 km
Honden niet toegestaan Niet geschikt voor nordic-walking Contact Plattegrond
Contactpersoon
Marian van der Klundert
Ketelmeerweg 5
8303 RB Nagele
Telefoon: 0527-652982

Introductie

Bij een wandeling over het Ketelzwerfpad geven akkers en water een wezenlijk gevoel van ruimte. U loopt over soms wel dertig meter brede groenstroken op de akkerranden, die zijn ingezaaid met gras-, kruiden- en bloemenmengsels. Lees meer..

Karakter

Aangrenzend aan het Pionierspad, het Lange Afstand Wandelpad dat door heel Nederland loopt, vindt u in Nagele de Kuierlattenroute ‘het Ketelzwerfpad’. Het pad start bij de parkeergelegenheid aan de Ketelmeerweg, direct na de boerderij van Hans en Marian. Lees meer..

Deelnemers

Het Ketelzwerfpad is het eerste project van de stichting De Vrije Loop. Hierin hebben zich een aantal bewoners uit Het Ketelzwerfpad is het project van de stichting De Vrije Loop. Lees meer..

Sponsors


Ketelmeerweg 5
8308RB Nagele
U kunt uw auto parkeren op de parkeerplaats in het land.


Grotere kaart weergeven

Bij een wandeling over het Ketelzwerfpad geven akkers en water een wezenlijk gevoel van ruimte. U loopt over soms wel dertig meter brede groenstroken op de akkerranden, die zijn ingezaaid met gras-, kruiden- en bloemenmengsels; zomers wandelt u dus in een zee van kleur! Verrassend zijn ook de bij het pad geplaatste kunstobjecten van lokale kunstenaars en de kavel waarop oude cultuurgewassen worden geteeld. Als u geluk heeft, worden daar bovendien oude landbouwmachines of bewerkingstechnieken gedemonstreerd. Het Ketelzwerfpad bewijst dat landbouw, natuur en cultuur bijzonder goed samengaan!

Aangrenzend aan het Pionierspad, het Lange Afstand Wandelpad dat door heel Nederland loopt, vindt u in Nagele de Kuierlattenroute 'het Ketelzwerfpad'. Het pad start bij de parkeergelegenheid aan de Ketelmeerweg, direct na de boerderij van Hans en Marian van de Klundert met huisnummer 5. Rondom deze boerderij lopen diverse 'verdwaalpaden' langs de akkerranden.

U loopt allereerst richting de Ketelmeerdijk over een achttien meter brede groenstrook. Klaprozen, margrieten, dille, blauw maanzaad, goudsbloem, boekweit, lupine en komkommerkruid; het zijn slechts enkele van de kruiden en bloemen die hier zijn ingezaaid. Heesters en struiken vormen daarin subtiele, afwisselende elementen.
U kunt er tevens kunstwerken tegenkomen van de polderkunstenaars Willem Hoogeveen en Cor Sonke. Ook tijdens de verdere route kunt u zich incidenteel door hun kunstwerken laten verbazen. Op gezette tijden wordt er bovendien ruimte geboden aan wisselende landschapsprojecten van andere kunstenaars. Het maakt het Ketelzwerfpad tot een 'verdwaalpad' met verrassingen!

Vanaf dit achttien meter brede pad komt u bij de dijk. Hier steekt u via het bruggetje over naar de Ketelmeerdijk die een fenomenaal uitzicht biedt over het Ketelmeer waar schepen varen en waar zich tegen het blauw van water en lucht de imposante Ketelbrug aftekent. Links kijkt u over een magistrale lappendeken van verschillende gewassen met elk hun eigen kleur en ziet u in de verte Schokkerhaven liggen, de oude werkhaven van Rijkswaterstaat. In elk jaargetijde geeft de wandeling een ander beeld. De jaargetijden zijn dankzij de grote contrasten, nergens zo mooi te beleven als in de polder!

U loopt onder of op de dijk richting Schokkerhaven, met halverwege het monument van het 'Sluitgat'; hier is de dijk gedicht en kon het droogmalen van de Noordoostpolder beginnen. Als het fietspad zich splitst, loopt u schuin omhoog en verlaat u de dijk. Onderaan de dijk gekomen steekt u de Ramsweg over om linksaf het fietspad richting Nagele op te lopen. Gelijk na de splitsing met de Ketelmeerweg steekt u de weg over om over de kavel van Adriaan van Oorschot verder te wandelen. Op zijn bedrijf 'Op d'n Akker' boert hij nostalgisch. Zijn land wordt geploegd met grote Belgische paarden en hij verbouwt een tiental traditionele landbouwgewassen die worden aangeduid met bordjes.

Aan het eind van de kavel van Adriaan van Oorschot steekt u via een 'jaagbruggetje' de Zuidermeertocht over om vervolgens ook de Ketelmeerweg over te steken. Hier komt u via een houten loopplank weer op de kavel van Hans en Marian van de Klundert. U gaat linksaf weer richting de parkeerplaats.

Waterschap Zuiderzeeland beheert onder andere de tochten in Flevoland, een belangrijk onderdeel van het Flevolandse watersysteem. In totaal zijn er 1200 kilometer vaarten en tochten en maar liefst 5000 kilometer sloten. Bij veel tochten vervangt het waterschap de houten of betonnen oeverrand door een duurzame oever. Zo ook bij de Zuidermeertocht waarlangs dit pad voert. De traditionele berm is verruimd tot een plasberm van twee meter breed, die zo'n 30 centimeter diep is. Door deze verbreding kan de tocht meer water bevatten en afvoeren als het hard regent en krijgt het agrarisch gebied minder snel ‘natte voeten'. Het ondiepe water is het leefgebied van waterdiertjes, zoals libellelarven, waterkevers en jonge vis. Daarnaast biedt de glooiende oever meer ruimte aan planten en dieren. Otters, reeën, en kikkers  kunnen makkelijk het water in en uit, libellen scheren over het ondiepe water, vlinders en allerlei andere insecten zoeken nectar bij de bloeiende oeverplanten.
Veel minder bekend is dat sommige tochten ook water aanvoeren. Het aangevoerde water wordt onder andere gebruikt voor droogtebestrijding, doordat de agrariërs het water uit de tochten kunnen gebruiken om de akkers te besproeien, voor doorspoeling van de vaarten en voor peilhandhaving.


De hele route kan overigens ook worden gelopen vanaf de parkeerplaats bij Schokkerhaven. Waar u ook begint, het Ketelzwerfpad biedt méér dan boerenland; de combinatie met de dijk en opvallende kunst maakt dit pad tot een boeiende wandelroute.

Het Ketelzwerfpad is het eerste project van de stichting De Vrije Loop. Hierin hebben zich een aantal bewoners uit Het Ketelzwerfpad is het project van de stichting De Vrije Loop. Hierin hebben zich een aantal bewoners uit Nagele en Emmeloord verenigd, die zich de bevordering van de leef- en beleefbaarheid van het platteland ten doel stellen. Zij proberen landbouw, natuur, kunst en cultuur op een nieuwe manier met elkaar te verweven. 'Daarbij gebruikmakend van de bestaande mogelijkheden van het landschap. We willen het zodanig aankleden dat het verrassend en uitnodigend wordt, zonder dat de traditionele karakteristieken geweld wordt aangedaan', aldus Hans van de Klundert, lid van de stichting. Elke meter akker die geen verkoopbare gewassen oplevert, kost echter geld. De Vrije Loop kan functioneren dankzij de uit maatschappelijke idealen ingegeven, belangeloze financiering door iemand uit de Noordoostpolder.

Ook twee kunstenaars maken deel uit van de stichting. Willem Hoogeveen maakt opvallende, maatschappelijk geëngageerde kunst. De vissen in de voortuin van de boerderij van Hans en Marian van de Klundert zijn bijvoorbeeld van hem en symboliseren op welke hoogte de vissen gezwommen zouden hebben, zou er geen inpoldering hebben plaatsgevonden. In de kunst van Cor Sonke staat vorm centraal. Hij maakt het liefst van oude 'rotzooi' mooie nieuwe objecten. Van beide kunstenaars zijn aan het Ketelzwerfpad stukken te zien. Overigens zonder dat het pad een beeldentuin wordt; de bedoeling is dat de kunst dáár wordt geplaatst, waar het een daadwerkelijke meerwaarde biedt en het de wandelaar verrast.

Het Ketelzwerfpad loopt over de kavels van Hans en Marian van de Klundert en Adriaan van Oorschot. De laatste teelt op zijn bedrijf 'Op d'nAkker Poldernostalgie' oude cultuurgewassen, verzorgt demonstraties en biedt recreatieve arrangementen aan voor families en bedrijven.
Hans en Marian van de Klundert stellen vanuit De Vrije Loop hun kavels open voor Kuierlattenwandelaars om mensen de mogelijkheid te bieden kennis te maken met het boerenland. 'Veel burgers denken dat de boeren alleen maar rotgein uithalen, het milieu verpesten en zo. Zij weten echter niet waar ze over praten. De landbouw doet veel meer mooie dan slechte dingen. Bovendien kunnen we dankzij De Vrije Loop akkerranden inzaaien met bijzondere gras- en kruidensoorten en bloemen. De wandelaar ziet dus meer dan boerenland: hij ziet ook een verrassend polderlandschap.'

Hans van de Klundert begon zijn boerderij in 1982. Ruim tien jaar later ging hij uit financiële redenen, parttime aan de slag als docent. 'Als boer moet je mee in de race van schaalvergroting. Daar had ik geen zin in. De druk op de agrarisch ondernemer is groot. Je bent erg afhankelijk van de productprijzen. Je bedrijf wordt momenteel jaarlijks kleiner, terwijl je evenveel grond houdt. Mijn interesse is bovendien breder dan alleen de akkerbouw, anders had ik die stap natuurlijk niet gezet. Het is in het begin moeilijk geweest om te wennen aan die nieuwe omstandigheden. Nu ben ik blij dat ik die keus heb gemaakt. Ik heb een mooi leven. De landbouw blijft een mooi vak, dat ik in goede samenwerking met mijn buurman gelukkig parttime kan blijven uitoefenen. Ook omdat je in het onderwijs nogal eens vrij bent. En dankzij De Vrije Loop wordt mijn bedrijfsvoering een nog spannender onderneming. De natuurontwikkeling op mijn land geeft meer belemmeringen. Maar dat maakt naar mijn idee niet uit. Het wordt er alleen maar leuker van!'

 

1 2 >>

TerugTerug naar overzicht