home / wandelpaden / wandelroutes

Rondje Tollebeek

Afstand 4,5 km
Honden aangelijnd toegestaan Geschikt voor nordic-walking Contact Plattegrond
Contactpersoon
Jules Gosselink
St. Hubertusplaats 67
8309 AB Tollebeek
Telefoon: 0527 621762

Introductie

Rondje Tollebeek is een afwisselende wandelroute rondom Tollebeek, het laagste en jongste dorp van de Noordoostpolder. De wandeling voert door verschillende landschappen en biedt allerlei interessante informatie over dit deel van de polder. Lees meer..

Karakter

Rondje Tollebeek biedt veel landschappelijke afwisseling, geschiedenis en natuur. De folder met veel informatie en de route vindt u op deze site of bij supermarkt Attent van Slooten. Lees meer..

Deelnemers

Het Rondje Tollebeek is een initiatief van 4 Tollebekers: Jan Hermsen sr., Henk Pelleboer, Lub Post en Jules Gosselink (contactpersoon). Met hulp van Het Flevolandschap, Waterschap Zuiderzeeland, Landschapsbeheer Flevoland, gemeente Noordoostpolder en provincie Flevoland is de wandelroute ontwikkeld. Lees meer..

De Goede Aanloop
St. Hubertusplaats 8
8309 AB Tollebeek
parkeren op plein van St. Hubertusplaats


Grotere kaart weergeven

Bij het struinen rondom Tollebeek maakt u kennis met de jonge interessante poldergeschiedenis, die in en om het dorp en in de omgeving zijn te zien. In 2006 waren een aantal Tollebekers die dit graag wilden laten zien en vertellen aan de bezoekers en dorpsgenoten. Ze hebben destijds samen met Landschapsbeheer, de Groengroep en enkele sponsors Rondje Tollebeek ontwikkeld. In juni 2007 heeft de Groengroep van Tollebeek, die het Rondje onderhoudt, Rondje Tollebeek geopend bij de start van het vijftigjarig bestaansfeest van Tollebeek, inclusief folder met veel informatie. In 2016 zijn het wandelpad en de folder geüpdatet omdat het dorp en zijn omgeving zich blijven ontwikkelen en is Rondje Tollebeek onderdeel geworden van “Op de Kuierlatten” Flevoland.
 

 
Het startpunt is bij de Goede Aanloop, waar een duidelijk informatiebord hangt over het Rondje Tollebeek én over het Jaagpad. Deze twee Kuierlatpaden sluiten prachtig op elkaar aan. Het pad voert direct langs de Loswal met "het Tempeltje", vervolgens loopt u via het “Kanjerpad” over een paadje onder de bomen door langs het water. Als u de Urkerweg aan het einde van paadje bent overgestoken, bevindt u zich in de nieuwste wijk van het dorp. U loopt eerst over de Laat en gaat bij de Ganzenroer naar links. Neem hier het bruggetje naar het pad dat rondom de wijk loopt met een prachtige uitkijk richting buurdorp Urk.

Via het pad door de groenstrook bereikt u het Tollebekerbos. Op de hoek staat Villa Kakelbont, een prachtig bijen- en insectenhotel, gebouwd door vrijwilligers. Links ziet u de paddenpoel. Deze poel is gegraven om de natuurlijke omstandigheden van aan water gebonden dieren te vergroten. De poel is het leef- en voortplantingsgebied voor kikkers, padden en insecten zoals libellen. Kleine zoogdieren kunnen de poel als drinkplaats gebruiken en zwaluwen verzamelen er modder om hun nest te bouwen. Hier is langs de route ook een informatiebord te vinden met daarop informatie over het bos en zijn bewoners.

Als u de route vervolgt, dan loopt u op het “schouwpad” langs de rand van het bos. Ook hier kunt u in alle rust mooie polderlandschappen bekijken.De route buigt even naar rechts het bos in. Het bos wordt in tweeën verdeeld door de Zuidwesterringweg. Na deze te zijn overgestoken loopt u opnieuw langs de akkers. Door de rietkraag heen kunt u ook hier ver weg kijken.

Het Tollebekerbos is een typisch voorbeeld van een dorpsbos, zoals dat in de jaren ’50 van de vorige eeuw bij elk dorp in de Noordoostpolder is aangelegd. Tijdens de aanleg van dit bos was het begrip ‘recreatiebos’ nog niet uitgevonden en over natuurbos werd al helemaal niet nagedacht. Het bos is vooral bedoeld als buffer tegen koude noordwesten- en westenwind. Tegenwoordig is het Tollebekerbos bijna volgroeid, met dikke bomen. Ook het dierenleven laat duidelijk zien dat het een echt bos begint te worden. De appelvink komt er relatief veel voor en ook boomkruiper en bonte vliegenvanger broeden er.
In het noordelijke deel staat natuurontwikkeling voorop. Er grazen geen schapen meer, de bosweide wordt gehooid. Hierdoor kan zich een bloemrijke vegetatie ontwikkelen, die veel voedsel biedt aan insecten en zangvogels. Ook komen er diverse vlindersoorten voor, waaronder het bruin zandoogje en de eikenpage, en verschillende soorten libellen.

Bij de Tollebekerweg gaat u even naar links. Nu komt u bij de gemalen “De IJsvogel”. Tollebeek ligt 4,5 meter beneden NAP en vormt met de omgeving een zogeheten ''onderbemalingsgebied''. Dat wil zeggen dat het gebied zo laag ligt, dat het overtollige water via zijarmen (de tochten) en vier gemalen moet worden weggepompt naar de hoger gelegen(!) Urkervaart. Dit wordt ook nog eens uitgelegd op een informatiebord bij deze gemalen.
Meestal werkt dat goed. Soms niet helemaal: Tollebeek kwam in 1998 in het nieuws door forse overstromingen als gevolg van aanhoudende hevige regenval, Koningin Beatrix heeft Tollebeek toen bezocht. 

Het dijkje, waarover u nu verder loopt, is toen aangelegd om verdere wateroverlast in het dorp te voorkomen. Vanaf het dijkje kunt u Emmeloord aan de horizon zien liggen. De oever is hier ingericht als natuurvriendelijke oever.

Waterschap Zuiderzeeland beheert onder andere de tochten in Flevoland, een belangrijk onderdeel van het Flevolandse watersysteem. In totaal zijn er 1200 kilometer vaarten en tochten en maar liefst 5000 kilometer sloten. Zoals bij veel tochten, heeft het waterschap ook hier, bij de Steenbanktocht, de houten oeverrand vervangen door een duurzame oever. De traditionele berm is verruimd tot een plasberm van twee meter breed, die zo'n 30 centimeter diep is. Het ondiepe water is het leefgebied van waterdiertjes, zoals libellelarven, waterkevers en jonge vis. Daarnaast biedt de glooiende oever meer ruimte aan planten en dieren. Otters, reeën en kikkers kunnen makkelijk het water in en uit, libellen scheren over het ondiepe water, vlinders en allerlei andere insecten zoeken nectar bij de bloeiende oeverplanten.
.
Het laatste deel van de route voert u via het industrieterrein, de Zuidwesterringweg en opnieuw een klein bospaadje weer terug naar het dorp. Voor de inwendige mens kunt u na het lopen terecht bij café-partycentrum “De Goede Aanloop” of bij snackbar “De Jachthut”.

Het Rondje wordt onderhouden door de Groengroep van Tollebeek samen met “Op de Kuierlatten” (Landschapsbeheer Flevoland), onder de vlag van Dorpsbelang Tollebeek.

De Groengroep is een groep Tollebeker vrijwilligers die vanaf het voorjaar tot in de herfst elke woensdagmorgen bij elkaar komt om onderhoud te plegen in het dorp, vooral het groen (in aanvulling op het werk van de gemeente). Dorpsbelang behartigt de belangen van het dorp op vele gebieden om het dorp mooi, sociaal, sportief en gezellig te houden.
Dit zijn ook de redenen dat Dorpsbelang vele initiatieven ondersteunt en de wandelroutes in het dorp horen daar ook bij. Zowel voor de Tollebekers als voor de bezoekers zijn 3 officiële wandelroutes ontwikkeld: Kunst- en Cultuurroute, Rondje Tollebeek en Het Jaagpad. Folders van deze routes zijn te vinden in supermarkt Attent van Slooten en op www.tollebeek.nl.

Wij wensen iedereen veel plezier met het wandelen door het mooie dorp en in haar omgeving!
 

 

1 2 >>

TerugTerug naar overzicht